Gezond en ethisch verantwoord sporten

AanspreekPersoon Integriteit(API)

Ik ben Lisa Claes en ik ben de API van de Sint-Truidense Zwemclub.

Als API (AanspreekPersoon Integriteit) van de club sta ik in als vertrouwenspersoon voor zowel de kinderen (sporters), de ouders, de trainers als voor het bestuur.

Wanneer er vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel) zijn ben ik uw aanspreekpunt. Ik ga alle meldingen zo goed mogelijk te ondervangen en waar mogelijk ingrijpen.

Als API probeer ik op een objectieve, neutrale manier te luisteren naar het probleem van de melder. In overleg met alle betrokken partijen gaan we proberen tot een oplossing te komen. Hierbij is het belangrijk om een luisterend oor te bieden en de situatie zo juist mogelijk in te schatten.

Spreek me aan indien je ergens mee zit, of iets te melden hebt. Indien je liever op een andere manier contact wil mag dat ook via e-mail api@stzc.be of gsm-nr. 0498/63.99.22

Gedragscode

Een goede clubwerking valt of staat bij goede regels voor sporters, trainers, ouders en bestuursleden. Gezond en Ethisch Verantwoord sporten vinden we als club zeer belangrijk. Daarom hebben we onze gedragscodes wat bijgesteld en vervolledigd. Je kan de aangepaste gedragscode hier vinden.

Panathlon

De Sint-Truidense Zwemclub ondertekende de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. Dat wil zeggen dat we de principes ervan aanvaarden en hanteren als grondslag voor onze eigen gedragscode. We hechten als club dan ook erg veel belang aan ethisch verantwoord sporten.

De panathlonverklaring kan je hier terugvinden: Panathlonverklaring

Ons attest van de panathlonverklaring kan je hier terugvinden: Panathlonverklaring