Gezond en ethisch verantwoord sporten

AanspreekPersoon Integriteit(API)

Ik ben Lisa Claes en ik ben de API van de Sint-Truidense Zwemclub.

Als API (AanspreekPersoon Integriteit) van de club sta ik in als vertrouwenspersoon voor zowel de kinderen (sporters), de ouders, de trainers als voor het bestuur.

Wanneer er vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel) zijn ben ik uw aanspreekpunt. Ik ga alle meldingen zo goed mogelijk te ondervangen en waar mogelijk ingrijpen.

Als API probeer ik op een objectieve, neutrale manier te luisteren naar het probleem van de melder. In overleg met alle betrokken partijen gaan we proberen tot een oplossing te komen. Hierbij is het belangrijk om een luisterend oor te bieden en de situatie zo juist mogelijk in te schatten.

Spreek me aan indien je ergens mee zit, of iets te melden hebt. Indien je liever op een andere manier contact wil mag dat ook via e-mail lisaclaes@hotmail.com of gsm-nr. 0498/63.99.22

Gedragscode

  • We zwemmen met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn : een winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • We aanvaarden de andere zoals hij/zij is en discrimeneren niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of andere.
  • We schelden, pesten en roddelen niet en we uiten geen dreigementen.
  • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
  • We blijven van elkaars bezittingen af.
  • We houden het zwembad en de omgeving schoon.
  • Sport is voor iedereen.
  • Wees altijd en overal beleefd. Wees respectvol tegenover zwemmers, trainers, lesgevers…
  • De leden ontzeggen zich elke vorm van doping.

Panathlon

De Sint-Truidense Zwemclub ondertekende de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. Dat wil zeggen dat we de principes ervan aanvaarden en hanteren als grondslag voor onze eigen gedragscode. We hechten als club dan ook erg veel belang aan ethisch verantwoord sporten.

De panathlonverklaring kan je hier terugvinden: Panathlonverklaring

Ons attest van de panathlonverklaring kan je hier terugvinden: Panathlonverklaring